آمار نشریات ایران

آمار نشریات و مجلات علمی ایران

بخش آمار نشریات ایران، بر اساس داده های ژورنالها و مجلات علمی ثبت شده در مجموعه سیویلیکا تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. اطلاعات پایه کلیه ژورنالهای معتبر کشور در پایگاه سیویلیکا و پایگاه JREF ثبت و در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه نشریات می توانند اطلاعات ژورنال علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات مجله ثبت نمایند.

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,426 تعداد مجلات 1,507 مجلات دانشگاهی 214 مجلات انجمنهای علمی 15,989 Total Issues 8,438,853 Views: 933 CIVILICA Index

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت نشریات در ژورنالهای ایرانی

52% SinaWeb 18% YektaWeb 6% OJS 2% NeoScriber 1% WordPress

درصد مقالات فارسی و انگلیسی مجلات ایران

75% مقالات فارسی 24% مقالات انگلیسی

توزیع نشریات کشور در دانشگاهها

از ۲۴۲۶ ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، ۱۵۰۷ نشریه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر منتشر می شوند. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند

توزیع نشریات کشور در انجمنهای علمی

از ۲۴۲۶ ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، ۲۱۴ نشریه توسط انجمنهای علمی منتشر می شوند. انجمنهای علمی که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند به شرح زیر هستند

توزیع نشریات ایران در استانهای کشور

توزیع نشریات ایران در شهرهای کشور

توزیع محورهای علمی نشریات ایران

4% علوم پزشکی 4% علوم کشاورزی 12% علوم مهندسی 18% علوم انسانی 59% دسته بندی نشده*
* اختصاص مجلات علمی به محورهای تخصصی نهایی نشده است.